Algemene actievoorwaarden Winacties

Deelname social media acties

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je voldoet aan de voorwaarden die in het social media
  bericht zijn vermeld (denk aan liken/delen/taggen):
  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd
  vermeld in de social media post.
 4. Jeha de Meubelconcurrent is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te
  wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Deelname actie: Deel je aankoop via social media

 1. Deelname aan de actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je je aankoop van Jeha de Meubelconcurrent deelt via social
  media en ons hierin tagt.
 3. Per kwartaal wordt er één winnaar bekend gemaakt via de social mediakanalen van Jeha de
  Meubelconcurrent
 4. Jeha de Meubelconcurrent is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen
  of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
  Persoonsgegevens
 5. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt
  aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een
  externe partij.
 6. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden
  van de Jeha nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 7. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de
  actie heeft plaatsgevonden.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een
  nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Jeha de Meubelconcurrent is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden
  van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
  Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag